Habil er et trafikksikkerhets- og integreringsprosjekt i Møre & Romsdal
Dersom du har spørsmål om Habil se kontaktinfo under.

Mengdekjøring gir tryggere sjåfører som igjen gjør veien tryggere for alle. Å kunne kjøre selv gir mobilitet som igjen gir økt frihet og økt selvfølelse.

Møre & Romsdal Røde kors ønsker å bistå de som ikke har venn/familie i sitt sosiale nettverk til å mengdekjøre sammen med.

Frivillig

  • En Frivillig starter med intervju med koordinator i Habil. Koordinator informerer om Ansvar og krav rundt mengdetrening. Frivillig må signere på at en har forstått sitt ansvar, signere på taushetserklæring og fremlegge sertifikatet. (kopi oppbevares av RK)

  • Fremlegge av politiattest ved kjøring sammen med mindreårige.

  • Tilbyr tilpasset 1.hjelpkurs med innhold fra 1.hjelpskurset til Trafikalt grunnkurs og psykososialt 1.hjelpkurs

  • Får tilbud om Informasjonsmøte som Statensvegvesen arrangerer over hele landet.

  • Det arrangeres sosiale samlinger med pizza og rundkjøringsquiz. Her har en mulighet til å diskutere om det er ting en lurer på og bl.a. komme med tilbakemeldinger rundt koordinering.

  • Vi har også en lukket Facebookgruppe hvor en har mulighet til å kommunisere rundt bil og happenings.

  • Det jobbes med å lage et kurs sammen med ressursgruppen, som skal gi mer svar på de utfordringene en kan støte på.