Jeg vil øvelseskjøre

Kjønn

Hvilken kjøreskole eller kjørelærer er du tilknyttet?

Hvor gammel er du?

Når passer det for deg å kjøre?

Vi tilbyr Habil kjøreopplæring disse stedene:

- Volda
- Langevåg
- Vestnes
- Fræna
- Rauma
(Ålesund har per tiden lang venteliste)