Ja, jeg vil mengdekjøre Ja, jeg vil bli frivillig

Opplæringen bør starte hos en trafikkskole. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. Du som øvelseskjører, trafikklæreren og den du øvelseskjører med privat, samarbeider tett gjennom hele opplæringen. Slik kan den grunnleggende opplæringen skje mest mulig effektivt og sikkert, og gi et godt utgangspunkt for videre opplæring.
For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat. Tar du førerkortet for første gang, bør du bruke minst to år på opplæringen før du går opp til førerprøven.
Øvelseskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk.

Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse hvis du har legitimasjon med bilde.


Ledsager må være fylt 25 år og hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i sammenhengende de siste 5 årene.

Det er kun lærer ved trafikkskole eller godkjent kursarrangør som kan ta betalt for opplæring. Det stilles mer omfattende krav til kjøretøy og lærer når du tar betalt, enn når du øvelseskjører privat.

Har du fortsatt spørsmål? Eller lyst på en prat? Si hei!