Er du flink å kjøre bil, og kan du hjelpe andre å bli det? Habil har biler tilgjengelig for deg, og Røde Kors setter deg i kontakt med en som trenger kjøretrening.

Ja, jeg vil kjøre!

1

Du registrer deg som frivillig.

2

Røde Kors kobler deg til noen som trenger mengdekjøring.

3

Dere kjører sammen.

Habil vil hjelpe flest mulig til førerkort ved å tilby mengdekjøring med frivillige til personer uten tilstrekkelig sosialt nettverk.
Les alt her